اسطوره و عرفان: مجموعه مقالات

اسطوره و عرفان: مجموعه مقالات

معرفی کتاب اسطوره و عرفان؛ مجموعه‌ی مقالات

کتاب اسطوره و عرفان؛ مجموعه‌ی مقالات، نوشته کوروش گودرزی و سید محسن حسینی موخر است. اسطوره، ‏نوع ‏نگرش ‏انسان‌‏های آغازین ‏به ‏جهان ‏هستی ‏است ‏و‏ بالطبع ‏این ‏نگرشکار کردهای ‏دینی ‏و ‏اجتماعی ‏خاصی‏ که ‏داشته ،‏با ‏آیین‏‌ها ‏و ‏مناسکی‏ به ‏واسطه نیز ‏همراه ‏بوده ‏است. ‏این‏ آیین‌‏ها ‏مانند ‏بسیاری ‏موارد ‏دیگر ‏مربوط‏ به‏ انسان‌‏های‏ پیشین، ‏یا ‏به ‏همان ‏شکل‏ یا ‏به ‏شکلی ‏دگرگون ‏شده ‏به ‏دوران ‏جدید ‏رسیده‌اند ‏و ‏یا از ‏پای ‏آیین‌‏ها ‏و ‏مناسک ‏اسطوره‌‏ای‏ میان ‏رفته‌‏اند. ‏یکی ‏از‏مقوله‌‏هایی ‏که ‏می‏‌توان ‏رد پای آیین‌ها را در‏ آن‏ پیگیری ‏و ‏بررسی‏ کرد، ‏عرفان ‏است. ‏عرفان ‏نیز ‏مانند ‏اسطوره، ‏نوعی ‏نگرش‏ رازناک ‏به ‏جهان ‏هستی ‏است ‏که‏ به ‏مرور ‏زمان ‏با ‏آداب‏ و ‏مناسک‏ خاصی ‏نیز ‏همراه‏ شـده ‏اسـت. ‏بین ‏برخی ‏آیین‏‌های ‏اساطیری‏ با‏ بعضی ‏مناسک ‏عرفانی،‏ گاهی‏ شباهت‌های بسیاری وجود دارد.
کتاب اسطوره و عرفان؛ مجموعه‌ی مقالات سعی دارد این شباهت‌ها و ارباطات را بررسی کند.

خواندن کتاب اسطوره و عرفان؛ مجموعه‌ی مقالات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به ادبیات و ادیان پیشنهاد می‌کنیم

45,000تومان

Our Pick

Review Side Banner 1
Review Side Banner 2
Menu Banner