زنی به نام خانم غریبه

زنی به نام خانم غریبه

معرفی کتاب زنی به نام خانم غریبه

کتاب زنی به نام خانم غریبه مجموعه اشعار سپید معاصر، سروده رضوان کردی است. او در این اشعار، با کمک واژه‌هایی که تنها از یک قلم عاشق برمی‌آیند، روحش را به مخاطبانش پیشکش کرده است. 
این کتاب شعرهایی عاشقانه دارد. شعرهایی که تمام کسانی که روزی عشق را چشیده باشند و درد دوری را تحمل کرده باشند، درکش می‌کنند. اگر چه زبان اشعار ساده و روان است، اما احساس در آن‌ها موج می‌زند و از میان کلمات بیرون می‌ریزد. 

کتاب زنی به نام خانم غریبه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

این کتاب برای تمام طرفداران شعر معاصر و کسانی که به اشعار عاشقانه علاقه دارند، جذاب است. 

بخشی از کتاب زنی به نام خانم غریبه

من‌ ساده‌ بی‌ادعا
دور‌ شدم‌ از ‌دنیای ‌تو ‌بی ‌ادعای‌ پر ادعا
دور ‌شدم ‌تا ‌به ‌دنبالم ‌بگردی
تا‌ بدانی ‌ارزش ‌آدمی‌ که ‌هرگز ‌ندیدی
تا‌ ببینی‌ کسی‌ که‌ سال‌ها ‌ندیدی
و ‌تو...
ِنقاب ‌سادگی‌ات‌ سال‌ها ‌از ‌جایش ‌جم ‌نخورد ‌و‌ با‌ نقاب ‌ادعایت‌ خوب‌ مرا‌ به ‌بازی‌ گرفتی...
حالا‌ حوالی‌ تنهایی‌ام ‌گاهی‌ هم‌ حتی ‌پرسه‌ نزن
ِ که ‌دلم ‌هزار ‌بار ‌می‌میرد ‌برای ‌دخترک ‌کودن ‌درونم
که ‌هنوز ‌هم ‌تو ‌را ‌باور ‌داشت...

35,000تومان

Our Pick

Review Side Banner 1
Review Side Banner 2
Menu Banner